Thuê xe tự lái hoặc có tài

Tên xe
Màu xe : Trắng
Hộp số : Số sàn (Động cơ 1.2)
Chỗ ngồi : 4 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 6 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 500,000 đ /Ngày
Màu xe : Đỏ
Hộp số : Số sàn (Động cơ 1.2)
Chỗ ngồi : 4 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 6 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 500,000 đ /Ngày
Màu xe : Trắng
Hộp số : Số sàn (Động cơ 1.8)
Chỗ ngồi : 7 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 8 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 900,000 đ /Ngày
Màu xe : Xám lông chuột
Hộp số : Tự động (Động cơ 2.8 - Hai cầu điện)
Chỗ ngồi : 4 Chổ
Nhiên liệu : Diesel (Dầu)
Tiêu hao : 7 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 900,000 đ /Ngày
Màu xe : Đen
Hộp số : Tự động (Động cơ 1.8)
Chỗ ngồi : 4 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 8 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 800,000 đ /Ngày
Màu xe : Đỏ
Hộp số : Tự động (Động cơ 1.6)
Chỗ ngồi : 4 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 8 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 800,000 đ /Ngày
Màu xe : Đỏ
Hộp số : Tự động (Động cơ 2.4)
Chỗ ngồi : 7 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 9 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 1,000,000 đ /Ngày
Màu xe : Đỏ
Hộp số : Tự động (Động cơ 2.4)
Chỗ ngồi : 7 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 9 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 1,100,000 đ /Ngày
Màu xe : Trắng
Hộp số : Tự động (Động cơ 2.4)
Chỗ ngồi : 7 Chổ
Nhiên liệu : Xăng A95 không chì
Tiêu hao : 9 Lít/ 100 Km
Giá thuê : 1,100,000 đ /Ngày