Di chuyển 5 Sao với LIMONOW

Đôi nét về LIMONOW

Đôi nét về LIMONOW

HÃNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH LIMONOW ra đời nhằm phục vụ Khách hàng có nhu cầu đưa đón di chuyển một cách chủ động thời gian và địa điểm bằng dòng xe Cao cấp 5 Sao từ Thành phố Hồ Chí Minh du lịch, tham quan, vui chơi đến Vũng Tàu, Long Hải, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, Miền Tây, ... Huy Thang Auto sử dụng FORD TRANSIT LUXURY, FORD TOURNEO, FORD DCAR LIMOUSINE, FORD DCAR PRESIDENT, FORD DCAR X, FUSO DCAR LIMOUSINE, FUSO DCAR PRESIDENT, DCAR HẠNG THƯƠNG GIA, DCAR HẠNG THƯỢNG ĐỈNH, HYUNDAI SOLATI, TOYOTA GRANVIA cho dịch vụ vận chuyển cao cấp LIMONOW.
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Cha Diệp (Bạc Liêu)
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 750 Km/ 8.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Châu Đốc
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 450 Km/ 5.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Cần Thơ
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 350 Km/ 4.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Nha Trang
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 02 Ngày 02 đêm
Giá thuê : 900 Km/ 10.000.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Đà Lạt
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 02 Ngày 02 đêm
Giá thuê : 700 Km/ 8.000.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Mũi Né
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 450 Km/ 5.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Phan Thiết
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 450 Km/ 5.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Long Hải
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày (7h - 19h)
Giá thuê : 250 Km/ 3.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Vũng Tàu
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày (7h - 19h)
Giá thuê : 250 Km/ 3.500.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Quý Khách tự chọn
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày (7h - 17h)
Giá thuê : 100 Km/ 2.000.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Cha Diệp (Bạc Liêu)
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 750 Km/ 9.000.000đ
Địa điểm xuất phát : Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm đến : Châu Đốc
Chỗ ngồi : 16 Chỗ (Gồm Tài xế)
Lái xe : Tài xế Chuyên nghiệp
Lịch trình : 01 Ngày 01 đêm
Giá thuê : 450 Km/ 6.000.000đ